INFORMACJE

  • Kategoria: Wydarzenie
  • Data: 2 grudnia 2019
  • Projekt URL: Link

ŚwIT

To nazwa nowego wydarzenia skierowanego do świdnickiej młodzieży. Nazwa jest skrótem od słów: Świdnica i IT – technologie informatyczne. Uczestniczyć w nim będą wybrani uczniowie szkół średnich oraz drugich i trzecich klas gimnazjów.